Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Kobiece ciało przez pryzmat twórczości Aleksandra Kuprina

AbstractDownload articleDownload article

woman’s body, sexuality, motherhood, misogyny, emancipation

Ôter la raison aux femmes: question d’ordre public

AbstractDownload articleDownload article

revolution, women, emancipation, political rights, civil rights, education, family

Telo ako inšpiračný zdroj poézie Mily Haugovej

AbstractDownload articleDownload article

body, intellectual lyric, emancipation, female physicality, postmodern poetic

Kobieta poza władzą. Polemika emancypacyjna z kulturą androcentryczną

AbstractDownload articleDownload article

emancipation, stereotype, Quod femina non est homo dispute, androcentrism, emacypacja, stereotyp, spór, androcentryzm

Umiejscowienie sprawczości: udział kobiet w I wojnie światowej

AbstractDownload articleDownload article

agency, First World War, women, feminism, emancipation, conflict

Partycypacja czy emancypacja? Zamiast Wprowadzenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.1

AbstractDownload articleDownload article

active participation/passive participation, emancipation, interpretation, cultural turn, post-structuralism

Kobieta dla kobiety (w świecie islamu)

AbstractDownload articleDownload article

women, feminism, islam, discrimination, gender equality, emancipation, жінка, фемінізм, іслам, дискримінація, гендерна рівність, емансипація

À la recherche de la vocation perdue. Plaidoyer pour l’enseignement de la littérature des siècles passés

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.65.13

AbstractDownload articleDownload article

university, academia, vocation, literature, teaching, emancipation, philology

Somaestetyka, władza cielesna i mikrofizyka emancypacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.6

AbstractDownload articleDownload article

power, body, emancipation, everyday life, politics, ciało, emancypacja, życie codzienne, polityka, kultura

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout