Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Uwagi o statusie prawnym diagnosty laboratoryjnego

AbstractDownload articleDownload article

free profession, lab diagnostician, employee, employment relationship, profession of public trust, medicine and health service

Dopuszczalność pozyskiwania danych osobowych pracowników przez pracodawców na przykładzie zaświadczeń o niekaralności

AbstractDownload articleDownload article

employee, personal data, processing of personal data

Problem prekaryjnej pracy w kontekście dyskusji o polityce społecznej w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.6

AbstractDownload articleDownload article

precariat, precarious work, employment contract, uncertain forms of employment, permanent employees, civil law agreement, unemployment, labour market, prekariat, praca prekaryjna, umowa o pracę, niepewne formy zatrudnienia, pracownicy etatowi, umowa cywilnoprawna, bezrobocie, rynek pracy

Quasi-obowiązkowe uczestnictwo w pracowniczych programach emerytalnych na przykładzie Wielkiej Brytanii. Szanse i zagrożenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.3.3

AbstractDownload articleDownload article

employee (occupational) pension schemes, volunteering, mandatory and quasi-compulsory participation, economic and legal-institutional consequences

Stulecie polskiego prawa urzędniczego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.6

AbstractDownload articleDownload article

civil service law, public official, administrative official, administration employee, prawo urzędnicze, funkcjonariusz publiczny, urzędnik, pracownik administracji

Pracownicze Plany Kapitałowe jako przykład zastosowania ekonomii behawioralnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.24

AbstractDownload articleDownload article

Pracownicze Plany Kapitałowe, PPK, ekonomia behawioralna, reforma emerytalna, emerytury, oszczędzanie, Employee Capital Plans, PPK, Behavioral economics, pension reform, pensions, saving

Ewolucja statusu prawnego inspektora pracy — uwarunkowania historyczne i ocena stanu obecnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.10

AbstractDownload articleDownload article

inspektor pracy, kodeks pracy, mianowanie, nabór, pracownik, szczególne obowiązki, labour inspector, Labour Code, appointment, recruitment, employee, special duties

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout