Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Przejdź do strony: 12 > >>

Miscellanea: Niewidzialna ręka społecznej odpowiedzialności biznesu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Corporate Social Responsibility (CSR), employer, free market

Odpowiedzialność organizatora sieci franczyzowej wobec pracowników zatrudnionych przez uczestnika sieci

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.1

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

franchise system, employer, liability, labour law, franchising, pracodawca, odpowiedzialność, prawo pracy

Rola pracodawcy w realizowaniu uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.2

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

employer, parental rights, pracodawca, uprawnienia rodzicielskie

Agencja rządowa jako pracodawca

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

government agency, employer, the administration body, agencja rządowa, osoba pełniąca funkcję organu, pracodawca

Pracodawca jako strona stosunków cywilnoprawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

employer, civil legal capacity, civil law person, pracodawca, zdolność cywilnoprawna, osoba prawa cywilnego

Pracodawca jako kategoria systemu prawa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

employer, legal system, concept of employer, pracodawca, system prawa, koncepcja pracodawcy

Osoba fizyczna jako pracodawca

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

work, natural person, employer, household, liquidation, domestic worker, work in a domestic household, ILO Convention No. 189, praca, osoba fizyczna, pracodawca, gospodarstwo domowe, pracownik domowy, praca domowa, Konwencja MOP nr 189

Reprezentacja pracodawcy w ujęciu podmiotowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.7

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

employer, representation of the employer, pracodawca, reprezentacja pracodawcy

Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne a art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

employer, social insurance, contractor executing a public contract, pracodawca, pracownik, zleceniobiorca, uznanie za pracownika, wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne, ubezpieczenie społeczne

Holding jako pracodawca? Problemy indywidualnego prawa pracy w grupie spółek

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

employer, holding, multiple employment, pracodawca, holding, grupa spółek, wielokrotne zatrudnienie

Podmioty odpowiedzialności pracodawczej w stosunkach prawa pracy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.10

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

labour responsibility, employer, pracodawca, odpowiedzialność pracodawcy

Pracodawca jako odpowiedzialny za chorobę parazawodową

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

employer, responsibility, occupational disease, pracodawca, odpowiedzialność, choroba parazawodowa

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy