Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Przedsiębiorstwo międzynarodowe w perspektywie sieci biznesowej

AbstractDownload articleDownload article

international enterprise, business network

Konkurencyjność przedsiębiorstw ukierunkowanych na zrównoważony rozwój w warunkach kryzysu gospodarczego

AbstractDownload articleDownload article

global crisis, competitiveness, sustainable enterprise development

Pomiędzy policentryzmem a autocentryzmem. Kryzys Fiata Auto na przełomie XX i XXI wieku

AbstractDownload articleDownload article

enterprise world, industrial strategy

Co-creation and co-operation in business models

AbstractDownload articleDownload article

value co-creation, enterprise cooperation, marketing, customer orientation, networking

Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie spółdzielni socjalnych. Analiza dobrych praktyk

AbstractDownload articleDownload article

ekonomia społeczna, podmiot ekonomii społecznej, przedsiębiorstwo społeczne, spółdzielnia socjalna, nowoczesne przedsiębiorstwo, social economy, social economy organization, social economy enterprise, social cooperative, modern enterprise

Wartości narodowe a konkurencyjność Japonii

AbstractDownload articleDownload article

competitiveness of the economy, organization of enterprises, company management

Przedsiębiorstwo w projekcie części ogólnej kodeksu cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej z lat 1928−1932

AbstractDownload article

general part of the Civil Code, enterprise, universitas iuris, broad notion of legal items and the subject of rights in rem, property

European Union policies supporting the growth of social economy. A new concept for the socio-economic development in the EU

AbstractDownload articleDownload article

social economy, social enterprises, socio-economic development in the European Union

Polityka wspierania gospodarki społecznej na poziomie regionu. Wybrane aspekty funkcjonowania dolnośląskich przedsiębiorstw społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.5

AbstractDownload articleDownload article

social economy, social entrepreneurship, Lower Silesian social enterprises, gospodarka społeczna, przedsiębiorczość społeczna, dolnośląskie przedsiębiorstwa społeczne

Innovations in the Practice of Production and Trade Enterprises in EU Countries

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/ 2084-4093.22.1.1

AbstractDownload articleDownload article

innovations, enterprises, trade, production

O ujęciu przepadku składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa w projektowanym art. 44a § 1 kodeksu karnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.27

AbstractDownload articleDownload article

confiscation of property, forfeiture, criminal liability of enterprise

Przedsiębiorstwo w polskim systemie prawnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.112.3

AbstractDownload articleDownload article

enterprise, legal system, economic activity, enterprise components

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout