Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Digital switchover in Hungary. European policies and national circumstances

AbstractDownload articleDownload article

digital switchover, European audiovisual policy objectives, national strategy, market forces, social and cultural environment, regulatory role

Dylematy ponowoczesnej rzeczywistości na przykładzie środowiska jako dobra publicznego

AbstractDownload articleDownload article

public goods, the environment, public governance, global governance, environmental policy dilemmas, dobra publiczne, środowisko naturalne, zarządzanie publiczne (public governance), dylematy polityki ochrony środowiska

Zasada zrównoważonego rozwoju jako tło konfliktów w zagospodarowaniu przestrzennym

AbstractDownload articleDownload article

sustainable development, spatial land planning, society, economy, environment

Natura 2000 w polskim porządku prawnym w kontekście ochrony praw jednostki

AbstractDownload articleDownload article

ochrona środowiska, Natura 2000, prawa podstawowe, prawo do sądu, prawo do własności, environmental protection, Natura 2000, fundamental rights, access to justice, right to property

Zagrożenie terroryzmem oraz aspekt militarny w jego zwalczaniu

AbstractDownload articleDownload article

terrorism, international security, security threats, security environment, special forces, North Atlantic Treaty Organization.

Other-projected environmental image: A conceptual framework

AbstractDownload articleDownload article

conceptual framework, deductive content analysis, environmental image, generic frames, inductive framing analysis

Unequal access to green space as a cause of a new category of health inequalities

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.2

AbstractDownload articleDownload article

green space, health inequalities, environmental justice, sustainable development

Adult Learners and the Use of L1 in the Foreign Language Classroom

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.54.8

AbstractDownload articleDownload article

aging population, older adults, classroom environments, use of native language, translation, teacher’s beliefs

„It’s ComforTable“: Ansätze zur Erforschung von Interaktionen an Tabletop- Displays im Ausstellungsraum

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.35.8

AbstractDownload articleDownload article

persuasion, interactive actions, multi-user interaction, the architecture of space, interaction on multi-touch tabletops, interaction in a real environment

National Environmental Network as an Integral Territorial System

AbstractDownload articleDownload article

system, national environmental network, system connections, structural elements of environmental network, system, krajowa sieć ekologiczna, połączenia systemowe, części składowe sieci ekologicznej

Osoba bezdomna jako element społecznego otoczenia administracji publicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.2

AbstractDownload articleDownload article

homelessness, homeless people, shelter, direct access hostels, social environment of public administration

Godność człowieka w otoczeniu administracji publicznej — wybrane zagadnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.4

AbstractDownload articleDownload article

dignity, human dignity, public administration, government administration, local authorities, environment, subsidiarity

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout