Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zur literarischen Übersetzung von Phraseologismen aus dem Deutschen ins Albanische

AbstractDownload articleDownload article

Phraseologie, kontrastive Phraseologie, Übersetzung, literarische Texte, Deutsch, Albanisch, Phraseologismen, Äquivalenz, Phraseology, contrastive phraseology, translation, literary texts, German, Albanian, idioms, equivalence

Terminologia prawna i prawnicza z perspektywy interlingwalnej

AbstractDownload articleDownload article

legislative terminology, legal terminology, denotative and prescriptive equivalence

Kritische Bemerkungen zur deutschen und polnischen Übersetzung der Eigennamen im Comic-Band „Astérix en Corse” – eine kognitive Perspektive

AbstractDownload articleDownload article

analysis of translation procedures, equivalence evaluation, translation of proper names

Jeszcze o propozycji zakotwiczenia w kodeksie karnym kryteriów obiektywnego przypisania skutku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.6

AbstractDownload articleDownload article

liability for effect, causal link, offence with criminal consequences, objective effect attribution, theory of equivalence of conditions, amendment of Criminal Code

Polskie ekwiwalenty przekładowe chorwackiego przyimka unatoč

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.7

AbstractDownload articleDownload article

translation, equivalence, preposition, Croatian language, Polish language, contrastive linguistics, prijevod, ekvivalencija, prijedlog, hrvatski jezik, poljski jezik, kontrastivna lingvistika

Ȇtre chercheur en linguistique française en Pologne. Quelques remarques sur l’identité scientifique

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.65.3

AbstractDownload articleDownload article

paradigm of research, equivalence, metalanguage, autonym

On the structure of a class of distributions obeying the principle of a single big jump

AbstractDownload articleDownload article

Principle of a single big jump, strongly heavy-tailed distribution, weak tail equivalence, integrated tail distribution

Croatian preposition prema in the spatial domain and its Polish translation equivalents

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.10

AbstractDownload articleDownload article

prepositions, secondary prepositions, Polish language, Croatian language, equivalence, dativ, prijedlozi, poljski jezik, hrvatski jezik, ekvivalencija

Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw jako źródło badań nad ekwiwalencją polskich i ukraińskich terminów gramatycznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.7

AbstractDownload articleDownload article

bibliographic database, interlanguage equivalence, iSybislaw, keyword, linguistic terminology, библиографическая база данных, ключевое слово, лингвистическая терминология, межъязыковая эквивалентность

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout