Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

La perífrasis incoativa empezar a + infinitivo y sus equivalentes en polaco

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

inchoative verbal periphrasis — contrastive linguistics — equivalents — translation

Les mots français dans le waaren lexicon de ph.a. Nemnich (fin du XIIIe siècle)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665/63.2

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

18th century lexicography, merchandise vocabulary, multilingual equivalents

Aspectos de la traducción al español del lexema polaco „trzeba”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-2546.24.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

translation, equivalents, contrast, expressing necessity, Polish and Spanish

Polisemia jako problem w rosyjsko-polskiej leksykografi i przekładowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

lexicographical criticism, translation Russian-Polish dictionary, polysemy, dictionary equivalents, fixed expressions, лексикографическая критика, русско-польский переводной словарь, полисемия, словарные соответствия, фраземы

Да-конструкции како аргументи на предикати од втор ред во минато време (со фокус на ТРЕБА) (македонски~полски)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.26

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Macedonian да-constructions, predicates of the second rank, past tense, modal verb треба, Polish equivalents, macedońskie да-konstrukcje, predykaty drugiego rzędu, czas przeszły, czasownik modalny треба, polskie ekwiwalenty

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy