Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234 > >>

“Wenguste, aki dyneros”. El espanol de los polacos participantes en la Guerra de la Independencia

AbstractDownload articleDownload article

Spanish War of Independence, memories, verbal communication, errors, interference

Artykulacja polskich głosek u  chińskich studentów uczących się języka polskiego

AbstractDownload articleDownload article

Polish as a Foreign Language, Chinese, L2, articulation, error, pronunciation

The Influence of Direct and Indirect Feedback on Accuracy in the Production of Selected Grammar Structures in Written Compositions

AbstractDownload articleDownload article

accuracy, corrective feedback, error, error correction, formal instruction, learners’ preference of feedback

The Counterbalance Approach to L2 Error Correction in the Classroom Setting

AbstractDownload articleDownload article

corrective feedback, error correction, counterbalance hypothesis

Zagrożenie terroryzmem bombowym na świecie — strategia przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym NATO oraz (C-IED) na terenie RP

AbstractDownload articleDownload article

terrorism, international security, anti-terrorism, security threats, special forces, strategy, North Atlantic Alliance, EU.

Zadania policji w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi

AbstractDownload articleDownload article

police, terrorism, national security, anti-terrorism, security threats, police special units.

Udział Wojewody Dolnośląskiego w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w związku z migracją cudzoziemców

AbstractDownload articleDownload article

terrorism, national security, migrations, security threats, administration, regional government.

Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

AbstractDownload articleDownload article

Internal Security Agency, terrorism, national security, international security, antiterrorism, security threats

Straż Graniczna w aspekcie rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem. Specyfika przejść lotniczych na przykładzie Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach

AbstractDownload articleDownload article

Border Guard, terrorism, national security, international security, security threats, airports.

Zagrożenie terroryzmem a bezpieczeństwo przemysłu chemicznego w Polsce na przykładzie zakładów chemicznych PCC Rokita SA

AbstractDownload articleDownload article

PCC Rokita S.A., threats to company security, terrorism, security threats.

Rola i zadania Służby Celnej w systemie bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałaniu terroryzmowi

AbstractDownload articleDownload article

Customs Service, terrorism, national security, international security, security threats.

Kompetencje i zadania wojewody w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym na przykładzie województwa dolnośląskiego

AbstractDownload articleDownload article

administration, governor’s tasks, crisis management, terrorism, national security, international security, security threats.

Go to page: 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout