Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Oddział wileński Polskiego Towarzystwa Eugenicznego (Walki ze Zwyrodnieniem Rasy) w dwudziestoleciu międzywojennym — geneza, działalność i struktura prawna

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.2.2

AbstractDownload articleDownload article

eugenics, Polish Eugenics Society, Vilnius

Zasadnicze przejawy ingerencji w prawa podmiotowe prywatne jednostek przez III Rzeszę

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.1.3

AbstractDownload articleDownload article

subjective rights of private individuals, rights of privacy (Persönlichkeitsrechtes), inequality before the law, racism, the racial law (Rassenrecht), the Nuremberg Law, eugenics, euthanasia

The Belief in the Existence of a Real Man: Eugenic Myth and its Consequences

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.1.12

AbstractDownload articleDownload article

eugenics, myth, power, weakness, Lebensborn

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout