Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Pope Benedict XVI’s visit to Turkey as a global media event: A “frame shift ” in media coverages

AbstractDownload articleDownload article

agenda-setting, Turkey, Pope Benedict, media event

Ciało w kulcie pamiętane. Serbskie (siedemnastowieczne) projekcje literackie

AbstractDownload articleDownload article

body, cult, tradition, holiness, cultural system, literary projections, sign, memory, identity, seventeenth century, the Turkish occupation

Cele tymczasowego aresztowania a powszechność jego stosowania w praktyce sądów polskich

AbstractDownload articleDownload article

prison system, preventive arrest, population of the imprisoned

Polska literatura dla dzieci i młodzieży w okowach cenzury. Oceny wydawnicze książek z lat 1948–1956

AbstractDownload articleDownload article

children’s literature, youth literature, preventive censorship, ideology, newspeak, socialist Realism, book market

Społeczeństwo polskie jako odbiorca informacji o sprawach karnych. Wybrane problemy

AbstractDownload articleDownload article

judicial sentencing, criminal judgments, media and crime, general prevention, functions of the punishment, legal awareness of the society

Wzmocniona ochrona dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego — propozycja listy polskich obiektów

AbstractDownload articleDownload article

the Hague Convention of 1954, Second Protocol, protection of cultural property in the event of armed conflict, enhanced protection, special protection

Les conceptions du roman et de l’histoire : au début du XVIIe siècle et dans la « Querelle sur La Princesse de Clèves »

AbstractDownload articleDownload article

novel, history, the seventeenth century, Jean-Baptiste Trousset de Valincour, Jean-Antoine de Charnes, La Princesse de Clèves

Entre la morale, la galanterie et le burlesque : la nouvelle historique dans les années soixante-dix du XVIIe siècle

AbstractDownload articleDownload article

French historical short story, seventeenth century, morality, gallantry, burlesque, Mme de Villedieu, Saint-Réal, Boursault

Stosowanie środków zabezpieczających wobec sprawców czynów karalnych popełnianych w  ramach poszczególnych form stadialnych i zjawiskowych

AbstractDownload articleDownload article

preventive measures, stages in the commission of a  crime, forms of criminalliability

Kształtowanie się polskiego modelu wykonywania tymczasowego aresztowania w latach 1945−1969

AbstractDownload articleDownload article

preventive detention, preventive measures, historical background, legal status, penitentiary, enforcement proceedings

Strategia oraz taktyka zapobiegania i zwalczania czynów zabronionych związanych z bezpieczeństwem meczu piłki nożnej jako problem polityki kryminalnej

AbstractDownload articleDownload article

football related crimes, countering crime, prevention of violence in sports, policing, Euro 2012

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora meczu piłki nożnej za szkody wyrządzone w czasie jego trwania

AbstractDownload articleDownload article

mass event, organizer of mass events, compulsory civil liability insurance, impreza masowa, organizator imprezy masowej, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout