Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

W kwestii kolizji art. 180 § 2 kodeksu postępowania karnego i art. 6 Prawa o adwokaturze

AbstractDownload articleDownload article

legal professional privilege, advocate, Code of Criminal Procedure, Rules of Professional Ethics, inadmissible evidence, confl ict of legal rules, witness

Odtwarzanie historii czytania: syntezy, monografie i nowe propozycje badawcze. Przegląd angielskojęzycznych prac z historii czytelnictwa, wydanych w latach 1992–2011

AbstractDownload articleDownload article

research on reading history, copyright, marginalia, paratexts, publishers’ strategies, evidence of reading

Biegły psycholog a odebranie i ocena zeznań małoletniego świadka w procesie karnym

AbstractDownload articleDownload article

evidence, juvenile witness, expert psychologist, criminal proceedings

An L2 Study on the Production and Perception of Stress Patterns in English: Second Language Acquisition of Compound Words

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.54.5

AbstractDownload articleDownload article

second language acquisition (SLA); prosody; stress patterns; compound words; Polish community; production; perception; psycholinguistic evidence; L1 transfer

Security measures in combating document falsifiers

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.44.4

AbstractDownload articleDownload article

document, evidence, public document, official document, protection, research, biometrics, falsification, forgery, counterfeiting

Процесуальні проблеми діяльності Національного антикорупційного бюро України

AbstractDownload articleDownload article

postępowanie karne, Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukirainy, kompetencje organów ścigania, dowody, criminal proceedings, National Anti-Corruption Bureau, competence, evidence

Skutki prawne kontroli przedsiębiorcy prowadzonej z naruszeniem zasad kontroli

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.41

AbstractDownload articleDownload article

entrepreneur inspection, principles for entrepreneur’s business inspection, liability of the state, the “fruit of the poisonous tree” principle, limitations to use of illegally obtained evidence, kontrola przedsiębiorcy, zasady prowadzenia kontroli działalności przedsiębiorcy, odpowiedzialność odszkodowawcza państwa, zasada owocu zatrutego drzewa, ograniczenia wykorzystania nielegalnie zdobytych dowodów

Wyłączenie od zeznawania i prawo odmowy zeznań w rzymskim procesie karnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.325.2

AbstractDownload articleDownload article

testimony of witnesses, right to refuse to testify, taking of evidence in criminal cases, testimonium, testes excepti, testes interdicti, Zeugenaussagen, das Recht auf Verweigerung der Aussage, Beweisaufnahme in Strafsachen

X-marks: Too simple to be useful?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.49.8

AbstractDownload articleDownload article

X-marks, handedness, forensic interpretation, evidence assessment, likelihood ratio

Zastosowanie doktryny „owoców drzewa zatrutego” na gruncie polskiej procedury cywilnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.25

AbstractDownload articleDownload article

postępowanie cywilne, postępowanie dowodowe, owoce zatrutego drzewa, civil procecure, evidence proceedings, fruit of the poisonous tree

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout