Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Les héroïnes littéraires sous l’Ancien Régime, entre femme vraie de la nature et vraie nature de la femme

AbstractDownload articleDownload article

17th and 18th theatre and novel, women condition, woman social exclusion and inclusion

Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki — problem prawa pierwszeństwa

AbstractDownload articleDownload article

share capital increase, pre-emptive right, shareholder protection, pre-emptive right exclusion, code of commercial companies

L’Histoire berbère d’après J.M.G. Le Clézio et Tahar Ben Jelloun

AbstractDownload articleDownload article

historical novel, literary engagement, colonization of Morocco, search for roots, social exclusion, Ma el Aïnine, Désert, La Prière de l’absent

Rozkład materialnego ciężaru dowodu w sprawach o zniesławienie

AbstractDownload articleDownload article

defamation, burden of proof, guilt, exclusion of unlawfulness

Ekskluzja społeczna — zjawisko społeczne czy „temat zastępczy”?

AbstractDownload articleDownload article

social exclusion, poverty, social inequality, conceptualisation, operationalisation, ekskluzja społeczna, ubóstwo, nierówności społeczne, konceptualizacja, operacjonalizacja

Instrumenty finansowe ochrony gruntów rolnych i leśnych

AbstractDownload articleDownload article

protection of agricultural land, exclusion of land from agricultural production, one-time charges, annual payments

Internet media as the digital public sphere: Possibilities and problems

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.9.1(16).6

AbstractDownload articleDownload article

digital public sphere, civil deliberation, citizens’ online discourse, digital exclusion, relative anonymity of online discourse

Staruszka w skąpym bikini albo „strach przed Babą Jagą” w utworze Dubravki Ugrešić „Życie jest bajką”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.67

AbstractDownload articleDownload article

ageism, old age, woman’s passing, double exclusion, power, ageism, starost kao tabu, ženska prolaznost, udvostručeno isključivanje, moć

Przyczyny wykluczenia osób starszych z rynku pracy w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.9

AbstractDownload articleDownload article

labor market, older people, discrimination, exclusion, occupational activity

Bariery w dostępie do informacji gospodarczej dla konsumenta-seniora

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.1

AbstractDownload articleDownload article

commercial information, older consumer, digital exclusion, information duties, unfair commercial practices, informacja gospodarcza, konsument-senior, obowiązki informacyjne, nieuczciwe praktyki rynkowe, wykluczenie cyfrowe

Zadania administracji publicznej z zakresu pomocy osobom bezdomnym w II Rzeczypospolitej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.4

AbstractDownload articleDownload article

public administration, local self-government, public tasks, interwar period, Second Polish Republic, homelessness, homeless people, housing exclusion, administracja publiczna, samorząd terytorialny, zadania publiczne, międzywojnie, II Rzeczpospolita, bezdomność, osoby bezdomne, wykluczenie mieszkaniowe

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout