Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Фабульно-сюжетні особливості еротичної лірики

AbstractDownload articleDownload article

erotic poetry, lyrical character, fabula, plot, body, flesh, libido, chronotope

Kompendium nie tylko dla pasjonatów gier fabularnych (Recenzja: „Gry fabularne. Kultura — praktyki — konteksty”, red. Robert Dudziński, Anna Wróblewska, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2016, ss. 120)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.24

Download articleDownload article

gry fabularne, system rozrywkowy, antropologia, uniwersum, nowelizacja gier, role-playing games, system of entertainment, anthropology, the Universe, novelization of games

Ситуация „преставления” в старообрядческой агиографии

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.5

AbstractDownload articleDownload article

hagiography, Old Believers’ literature, Old Russian literature, plot topic, death, hagiografia, staroobrzędowcy, literatura staroruska, wątek fabularny, śmierć

Imiona Gai. Myśląc o końcu antropocenu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.2

AbstractDownload articleDownload article

Gaïa, Anthropocene, Capitalocene, Necrocene, Plantatiocene, Speculative Fabulation, symbionts and holobionts, Gaja, antropocen, kapitalocen, nekrocen, plantacjocen, myślenie spekulacyjne, symbionty, holobionty

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout