Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

André Gide, traducteur paradoxal

AbstractDownload articleDownload article

translation desire, author-translator, trial of the foreign, faithfulness, translator’s paradox

„Mythopoeia” and „Quenta Silmarillion” by J.R.R. Tolkien — God, Faith, Freedom, and the Second Coming

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.2

AbstractDownload articleDownload article

Mythopoeia J.R.R. Tolkiena, Quenta Silmarillion J.R.R. Tolkiena, J.R.R. Tolkien, H. Broch, Bóg, wiara, wolność, Paruzja, Mythopoeia by J.R.R. Tolkien, Quenta Silmarillion by J.R.R. Tolkien, J.R.R. Tolkien, God, faith, freedom, the Second Coming

„Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?” (Исповедальные размышления Льва Толстого о смерти)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.16

AbstractDownload articleDownload article

Leo Tolstoy, death, empiricism, speculative sciences, faith, Lew Tołstoj, śmierć, empiryzm, nauki spekulatywne, wiara

Brak zainteresowania źródłem pochodzenia towaru jako przesłanka podważająca należytą staranność podatnika — glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Opolu, z dnia 27 stycznia 2017 r., o sygnaturze I SA/Op 428/16

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.27.7

AbstractDownload articleDownload article

good faith of the taxpayer, due diligence, abuse, verification of the contractor, trade in rapeseed oil, dobra wiara podatnika, należyta staranność, nadużycie, weryfikacja kontrahenta, obrót olejem rzepakowym

No i stało się. Szkic do manifestu gnostyka

AbstractDownload articleDownload article

nadwartościowa idea, intersubiektywny porządek wyobrażeniowy, sens, wiara, mit, ułuda, uniwersum, życie, ego, jaźń, over-valued idea, intersubjective order of imagination, meaning, faith, myth, illusion, universe, life, ego

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout