Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Nomadyczne kobiety Mirka Kovača. Na przykładzie powieści "Malvina", "Drzwi żywota" i "Krystaliczna sieć"

AbstractDownload articleDownload article

nomadism, female subject, Mirko Kovač, contemporary novel

Идеал женской красоты в Оде красавице Федора Дмитриева-Мамонова

AbstractDownload articleDownload article

F.I. Dmitriev-Mamonov, ideal of female beauty, ode, addressee, physiognomical theory

Kanon kobiecości w rozumieniu Antona Czechowa

AbstractDownload articleDownload article

Chekhov, woman’s portrait, woman’s beauty, female body, artistic code

Telo ako inšpiračný zdroj poézie Mily Haugovej

AbstractDownload articleDownload article

body, intellectual lyric, emancipation, female physicality, postmodern poetic

El personaje femenino en la estructura dramática de la trilogía polaca de Patricia Suárez

AbstractDownload articleDownload article

theatre — Patricia Suárez — female character

She tells a story about the end of the world. Literary images of the war experience in contemporary Croatian female prose

AbstractDownload articleDownload article

trauma, post-war narratives, female literature, the body, stylistics, trauma, posljeratne naracije, žensko pismo, tijelo, stil

Оппозиция «фемининность– маскулинность» и проблема общения в современной немецкой «женской литературе»

AbstractDownload articleDownload article

female fiction forms in literature, women’s creativity writing, gender studies, gender stereotypes, communication, monologue style of narration, problem of family and marriage, literatura kobieca, stereotypy genderowe, komunikacja, monologowy typ narracji, problem rodziny i związku małżeńskiego

Czynniki socjologiczne a przestępczość kobiet. Wybrane teorie kryminologiczne

AbstractDownload articleDownload article

sociological theories, female crime, criminology

Cięcie nożem kuchennym dada przez ostatnią weimarską, spasioną piwem epokę kulturalną Niemiec

AbstractDownload articleDownload article

dada, nic i wszystko, fotomontaż, dadaistyczny, słodkie Niemcy jako dada, życie dadaistki, dada, anything and everything, dadaist photomontage, ‘sweet Germany’ in life and work of a dadaist female artist

The problem of women’s crime. Selected tendencies

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.42.2

AbstractDownload articleDownload article

women’s crime, female perpetrators, aggression

Pamięć matki — pamięć o matce. „O Dzienniku pewnej Judyty Ženi Lebl”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.17

AbstractDownload articleDownload article

Yugoslavia, Holocaust, Sajmište, female narration, memory, Югославия, Холокост, Саймиште, женский нарратив, память

Representation of Female Attributes in Chinese Proverbs

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.36.5

AbstractDownload articleDownload article

Chinese proverbs, inner/outer female attributes, culture and tradition

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout