Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Ґендерний дискурс в сучасній українській літературі

AbstractDownload articleDownload article

gender, feminism, body, women’s writing, literary discourse, contemporary Ukrainian literature

Dzięki bogu jestem kobietą! Beaty Ewy Białeckiej genderowe dialogi z ikonografią chrześcijańską

AbstractDownload articleDownload article

Beata Ewa Białecka, painting, post-feminism, dialog with Christian iconography, redefinition of sex roles, Беата Эва Биалэцка, живопись, постфеминизм, диалог с христианской иконографией, переосмысление половых ролей

Współczesne migracje Polek do Królestwa Niderlandów

AbstractDownload articleDownload article

women’s migration, the Netherlands, gender, Polish women, feminism, agency, global care chain

Umiejscowienie sprawczości: udział kobiet w I wojnie światowej

AbstractDownload articleDownload article

agency, First World War, women, feminism, emancipation, conflict

De gregos a portugueses. A transferência cultural como um problema de consciência crítica na Cidade de Ulisses de Teolinda Gersão

AbstractDownload articleDownload article

Teolinda Gersão, myth of Ulysses, Portuguese identity, Greece, neofeminism

Zejście z cokołu. Sztuka jako żart. Od Francisa Picabii do Maurizio Cattelana

AbstractDownload articleDownload article

Dada; Fluxus, ready-mades, feminism, Kamp, irony, joke

Przemoc a kobiety w ujęciu feministycznym. Wybrane problemy

AbstractDownload articleDownload article

violence, feminism, women, gender, women’s rights, the crime of rape, жорстокість, фемінізм, жінки, стать, права жінок, злочин зґвалтування

Kobieta dla kobiety (w świecie islamu)

AbstractDownload articleDownload article

women, feminism, islam, discrimination, gender equality, emancipation, жінка, фемінізм, іслам, дискримінація, гендерна рівність, емансипація

Prawo i płeć. Kilka uwag o potencjale krytycznym feministycznej jurysprudencji

AbstractDownload articleDownload article

феміністична юриспруденція, теорія критики, фемінізм, право, рів- ність перед законом, юридична освіта, репродуктивні права, feminist jurisprudence, critical theory, feminism, law, equality before law, legal education, reproductive rights

Gea Dobrzańska, Z zakopańskich tchnień. Pomiędzy fabułą a rzeczywistością

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.13

AbstractDownload articleDownload article

Carpathians, tourism, popular literature, feminism

Grenzen im Aufstieg. Berge als Transgressionsräume von Geschlechtergrenzen

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.23

AbstractDownload articleDownload article

Alpine History, Himalaya, feminism, transgression, gender norms

Grenzen im Aufstieg. Berge als Transgressionsräume von Geschlechtergrenzen

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.23

AbstractDownload articleDownload article

Alpine History, Himalaya, feminism, transgression, gender norms

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout