Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Czy Królewicz Marko i jego pobratymcy byli bohaterami z krwi i kości?

AbstractDownload articleDownload article

south Slav epic, east Slav epic, beauty, strength, fight

W słońcu areny. Obraz korridy w literaturze serbskiej

AbstractDownload articleDownload article

Spain, bullfighting, Ernest Hemingway, Leiris, Lorca, Serbian literature

Współpraca międzynarodowa straży granicznej w zwalczaniu przestępczości transgranicznej na przykładzie wspólnej polsko-niemieckiej placówki straży granicznej w Ludwigsdorfie

AbstractDownload articleDownload article

Border Guard, Polish-German Border Guard in Ludwigsdorf, transnational cooperation of neighboring countries, cross border crime, fighting and preventing cross border crime, security

Domniemane i rzeczywiste kontakty prominentów nazistowskich z polskością przed 1933 rokiem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.2.3

AbstractDownload articleDownload article

national socialism, Third Reich, Polish-German fighting, German minority in Poland, German occupation in Poland

Gmina a Ochotnicze Straże Pożarne w wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.11

AbstractDownload articleDownload article

municipal tasks, volunteer fire brigade, national rescue and firefighting system

Terroryzm — zjawisko pochodne wojny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.1.3

AbstractDownload articleDownload article

models of the fight, war, terrorism

Interpol wobec problemu tzw. zagranicznych bojowników terrorystycznych (foreign terrorist fighters)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.1.5

AbstractDownload articleDownload article

Interpol, terrorism, foreign terrorist fighters

Szkolenie w ochotniczej straży pożarnej w ciągu lat

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.6

AbstractDownload articleDownload article

volunteer fire-fighters, training system, qualification, rescue, the state fire service, the national fire and rescue system

Działania ratownicze ochotniczych straży pożarnych podczas akcji ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.15

AbstractDownload articleDownload article

fire protection, volunteer firefighters, State Firefighters, rescue actions

Pożary odpadów a narażenie strażaków na substancje toksyczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.16

AbstractDownload articleDownload article

firefighter, waste fire, fume toxicity, health hazard

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout