Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Przegląd doświadczeń europejskich i światowych w procesie pomiaru efektywności wykorzystania zasobów publicznego szkolnictwa wyższego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

public higher education, public resources, education finance, efficiency, DEA method

Pozabudżetowe źródła finansowania polityki społecznej. Istota i wykorzystanie państwowych funduszy celowych w realizacji zadań społecznych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

finanse publiczne, państwowe fundusze celowe, polityka społeczna, public finances, state special-purpose funds, social policy

Zasada równego dostępu do środków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego dla wykonawców zadań publicznych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

local government units, public services, public finance law, the principle of equality before the law, the court

Funkcje i efektywność opłaty od posiadania psów

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

public finance, municipalities income, local fees, dog registration fee, functions of public contributions, efficiency of public contributions, finanse publiczne, dochody gminy, opłaty lokalne, opłata od posiadania psów, funkcje danin publicznych, efektywność danin publicznych

Administracja skarbowa jako cywilna grupa dyspozycyjna. Aspekty prawne i socjologiczne

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

tax authorities, tax office, office of fiscal control, fiscal control, tax crime in respect of VAT, civil dispositional group, economic security, General Inspector of Fiscal Control, Ministry of Finance

Wpływ współczesnego kryzysu ekonomicznego na stan finansów publicznych państw Grupy Wyszehradzkiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.2.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

economic crisis, fiscal pact, public finance, state budget, public debt

Administracyjnoprawny nadzór nad rynkiem bankowym na przykładzie wybranej działalności Komisji Nadzoru Finansowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.1

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

bank, nadzór, finanse, supervision, finances

Wyłączenie stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do należności z tytułu podatków

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

dyscyplina finansów publicznych, odpowiedzialność, podatki, public finance discipline, liability, taxes

Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i w Wielkiej Brytanii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

ochrona zdrowia, finanse publiczne, healthcare, public finance

Zastosowanie normy ISO/EIC 27001 w sektorze finansowym — zakres i korzyści

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.2.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

security, information, standards, finance

Transparentność finansów partii politycznych a utrata prawa do subwencji z budżetu państwa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

political party, subsidies, transparency of finance, loss of subsidy, The National Election Commission

Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i we Włoszech

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

health care, public finances, financing systems

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy