Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Pozwolenie na posiadanie broni palnej — uwagi de lege lata i de lege ferenda

AbstractDownload articleDownload article

firearms license, firearms certificate, firearms licensing decisions, access to firearms, firearms

Zadania Państwowej Straży Pożarnej wobec zagrożenia terroryzmem w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

State Fire Service, terrorism, national security, security threats.

Znaczenie obrazów symbolicznych w opowiadaniu „Nema povratka” Miodraga Bulatovicia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.7

AbstractDownload articleDownload article

Miodrag Bulatović, short story collection Vuk i zvono, story Nema povratka, symbolic images, fire, Миодраг Булатовић, Вук и звоно, прича Нема повратка, симболичкe сликe, ватра

Gmina a Ochotnicze Straże Pożarne w wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.11

AbstractDownload articleDownload article

municipal tasks, volunteer fire brigade, national rescue and firefighting system

Działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz ochotniczych straży pożarnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.2

AbstractDownload articleDownload article

community, volunteer fire department, fire protection, public task

Wybrane elementy z historii ochotniczej straży pożarnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.3

AbstractDownload articleDownload article

community, volunteer fire department, fire protection, public task

Ochotnicza straż pożarna jako stowarzyszenie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.4

AbstractDownload articleDownload article

volunteer fire brigade, fire protection unit, association, ordinary association

Ochotnicza straż pożarna jednostką ochrony przeciwpożarowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.5

AbstractDownload articleDownload article

volunteer fire department, works, legal status, associations, public benefit organisation

Szkolenie w ochotniczej straży pożarnej w ciągu lat

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.6

AbstractDownload articleDownload article

volunteer fire-fighters, training system, qualification, rescue, the state fire service, the national fire and rescue system

Status ochotniczych straży pożarnych w Niemczech

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.7

AbstractDownload articleDownload article

protection against disasters, emergency service, public fire brigade, private volunteer fire brigade, professional fire service, mandatory fire brigade

Perspektywy rozwoju ochotniczych straży pożarnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.8

AbstractDownload articleDownload article

public safety, risk, administration, local governement, fire brigade, cooperation

Wsparcie finansowe i rzeczowe działalności ochotniczych straży pożarnych przez gminę

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.9

AbstractDownload articleDownload article

volunteer fire department, community, fire protection, funding

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout