Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Rola flexicurity w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym

AbstractDownload articleDownload article

elastyczność, bezpieczeństwo, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, flexibility, security, work-life balance

Kilka uwag o problematyce komunikatywności tekstów prawnych

AbstractDownload articleDownload article

legal language, creation of law, legal writing, flexibility of law, precision of law, clarity of law, articulateness of law, legislator, język prawny, język prawa, tworzenie prawa, legislacja, język ustaw, elastyczność, jasność, zrozumiałość, komunikatywność ustawodawca, kompetencja językowa

Elastyczność regulacji zobowiązania podatkowego a umowy cywilnoprawne

AbstractDownload articleDownload article

tax liability, civil commitment, flexibility, regulation, economic turnover tax law

A society of individuality and flexibility: Disabled people’s fundamental ideas as Japanese diversity management

AbstractDownload articleDownload article

diversity management, individuality, flexibility, rational choice institutionalization and normative institutionalization

O potrzebie elastyczności polskiego prawa podatkowego

AbstractDownload articleDownload article

elastyczność, prawo podatkowe, determinanty, stopniowanie, flexibility, tax law, determinants, graduation

On the Relevance of the Syntactic Flexibility of an Idiom for Its Recognition: Experimental Evidence from Polish

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.56.13

AbstractDownload articleDownload article

idiom recognition, syntactic flexibility, hybrid lexical representation of idioms, superlemma

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout