Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Deutsche Approximatoren und ihre Wiedergabe im Polnischen

AbstractDownload articleDownload article

approximating particles, focus-sensitive operators, syntax, semantics

Users’ perception of media accountability

AbstractDownload articleDownload article

journalism quality, media accountability, transparency, media literacy, focus groups

Gen autoprezentacji a gatunek uczniowskiej wypowiedzi pisemnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.14(24).5

AbstractDownload articleDownload article

self-presentation, written genres at school, genre model, textual competence, pupil- focused teaching

Fokusakzente als rhetorische Hervorhebungsmarker in der gesprochenen Wissenschaftssprache. Eine deutsch-polnische vergleichende Signaluntersuchung

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.35.12

AbstractDownload articleDownload article

phonetics, prosody, focus, rhetoric, spoken academic language

Śmierć Jana Husa a początki pamięci kulturowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.18

AbstractDownload articleDownload article

The death of Jan Hus and the beginning of cultural memory This contribution focuses on the death of Jan Hus and its role in the forming of the Hussite Movement. Paying tribute to Hus, by preaching and hymn-singing, was not only the beginning of the unofficial cult of “saint Jan Hus”, but also of Hussite cultural memory. Smrt Jana Husa a začátky kulturní paměti Tento příspěvek se zaměřuje na smrt Jana Husa a jeho roli při formování husitismu. Uctívání Mistra Jana kázáním a zpěvem bylo nejen počátkem neoficiálního kultu „svatého Jana Husa“, ale i husitské kulturní paměti.

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout