Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Nehring — horyzonty pamięci

AbstractDownload articleDownload article

pismo, mowa, pamięć, fotografia, opowiadanie transmedialne

Увидеть и дать образ тому, что обличия не имеет1. Геннадий Устюгов и Валентин Самарин — специфика их художественного видения

AbstractDownload articleDownload article

Leningrad underground, Valentine Samarin, Gennady Ustyugov, Russian pain-tings and photography of the second half of the 20th century, leningradzki underground, Walentin Samarin, Giennadij Ustiugow, malarstwo i fotografia rosyjska II połowy XX wieku

„Obrazowość” poetycka. Notatki o niektórych twórcach i przejawach

AbstractDownload articleDownload article

obraz poetycki, ekfraza, przekład intersemiotyczny, fotografia, poetic image, ekphrase, inter-semiotic translation, photography

Wizualizacja jako narzędzie manipulacji współczesnej wojny informacyjno-hybrydowej. Historia jednej fotografii — „Rozejm w Szyrokinem”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.9.10

AbstractDownload articleDownload article

рhoto, manipulations, information warfare, fotografia, manipulacja, wojna informacyjna

Janine Antoni’s "Inhabit" as a metaphor of feminine creativity

AbstractDownload articleDownload article

Janine Antoni, performans, fotografia, feminizm, arachnologia, Inhabit

Twarze poezji. Praca nad obrazem

Download articleDownload article

obraz w poezji, kolaż, fotografia, korespondencja słowa i obrazu, język poetycki

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout