Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Odpowiedzialność organizatora sieci franczyzowej wobec pracowników zatrudnionych przez uczestnika sieci

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.1

AbstractDownload articleDownload article

franchise system, employer, liability, labour law, franchising, pracodawca, odpowiedzialność, prawo pracy

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout