Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Recreating journalism after censorship. Generational shifts and professional ambiguities among journalists after changes in the political systems

AbstractDownload articleDownload article

press history, comparative approach, press freedom, censorship, Norway, Estonia, Soviet press system, transition

Press concentration, convergence and innovation: Europe in search of a new communications policy

AbstractDownload articleDownload article

press concentration, communications policy, information diversity, freedom of speech, innovation of press industry

Television: the challenges of pluralism to media regulation

AbstractDownload articleDownload article

Television, freedom of expression, EU audiovisual policies, pluralism, media regulation

O wolności ekonomicznej w okresie reformowania gospodarki polskiej

AbstractDownload articleDownload article

economic freedom, negative freedom, compulsion, right

Kiedy serce śpi. Semantyka snu w twórczości Hryhorija Skoworody

AbstractDownload articleDownload article

sleep, heart, desire, wandering, freedom

Pomiędzy rzeczywistością a snem. Powieść Temná láska jako próba zapisu kobiecego losu w konwencji snu

AbstractDownload article

czech literature, Alexandra Berková, dream, woman’s life, freedom and identity

Wokół koncepcji społeczeństwa alternatywnego — 30 lat Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego

AbstractDownload articleDownload article

anarchism, Alternative Society Movement, Freedom and Peace, system, government, the left, freedom

Wolność w myśli Augustyna Wróblewskiego

AbstractDownload articleDownload article

anarchism, issue of freedom, anarchist society, Polish political thought, anarchizm, pojęcie wolności, społeczeństwo anarchistyczne, polska myśl polityczna

„Upojeni wolnością”. Historia i idee Praskiej Wiosny jako próba wdrożenia socjalizmu z ludzką twarzą

AbstractDownload articleDownload article

freedom, socialism with ahuman face, revisionism, Czechoslovakia, Prague Spring

Ochrona zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego w procesie budowlanym

AbstractDownload articleDownload article

local development plan, decision on the conditions for construction and land development, construction freedom, construction process, investor

Wolność uzewnętrzniania wyznania poprzez ubiór w odniesieniu do muzułmanów w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

AbstractDownload articleDownload article

islam, orzecznictwo ETPCz, strój muzułmanki, hidżab, case law, The European Court of Human Rights, freedom of religion, hijab, muslim women

Ekstremizm polityczny: nieudana próba delegalizacji Narodowodemokratycznej Partii Niemiec (NPD) w latach 2001–2003 i jej znaczenie dla polskiego porządku prawnego

AbstractDownload articleDownload article

rule of law, NPD, political extremism, special forces, human rights, freedom, totalitarianism, protototalitarianism, democracy.

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout