Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Обнаженное мужское тело в пластическом дискурсе Кузьмы Петрова-Водкина

AbstractDownload articleDownload article

Petrov-Vodkin, drawing, painting, figures of naked boys, male body structure, plastic gesture, pose, dynamics of the body, the motif of bathing, boys’ games and plays

Драматургія жестів у п’єсах Володимира Винниченка

AbstractDownload articleDownload article

gestural “silvetka, ” genre and stylistic codes, game/play, discourse, parody

„Wir sind alle da, um dem Menschen neben uns die Wirklichkeit zu bestätigen.“ Zum Verstellungsspiel im „Sommerroman“ von Otto Flake

AbstractDownload articleDownload article

Otto Flake, Sommerroman, Spiel, Verstellung, game, dissimulation

Las formas de expresión de identidad femenina en Noches de amor efímero de Paloma Pedrero

AbstractDownload articleDownload article

games between characters — linguistic expressions — theatrical techniques.

Skuteczność Unii Europejskiej w negocjacjach a gracze weto

AbstractDownload articleDownload article

negotiation, European Union, veto player, game theory, negocjacje, Unia Europejska, gracze weto, teoria gier

Чи впливає зорова поезія на відчуття?

AbstractDownload articleDownload article

contemporary visual poetry in Ukrainian, visual poetry, emblematic poetry, stimulation, Baroque game, poezja wizualna, barok, gra, współczesna literatura ukraińska, recepcja poezji wizualnej

Wspinaczka w wersji cyfrowej: droga od prostej symulacji do atrakcji w grach wideo

AbstractDownload articleDownload article

wspinaczka, góra, przestrzeń, gry wideo, climbing, mountain, space, computer games

Humor jako element strategii artystycznej - Erwi Wurn i jego dzieła

AbstractDownload articleDownload article

Erwin Wurm, humor, game, irony, sculpture, subject-object

Diferencias en el marco estilístico entre las localizaciones polaca, española e inglesa del videojuego „The Witcher III”, y relación con la obra de Andrzej Sapkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-2546.24.6

AbstractDownload articleDownload article

translation, game localization, „The Witcher”, video games

Czynniki wpływające na przemiany medium elektronicznej rozrywki. Wprowadzenie do problematyki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.3

AbstractDownload articleDownload article

gra cyfrowa, przemiany, medium elektroniczne, digital game, transformations, electronic medium

Kompendium nie tylko dla pasjonatów gier fabularnych (Recenzja: „Gry fabularne. Kultura — praktyki — konteksty”, red. Robert Dudziński, Anna Wróblewska, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2016, ss. 120)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.24

Download articleDownload article

gry fabularne, system rozrywkowy, antropologia, uniwersum, nowelizacja gier, role-playing games, system of entertainment, anthropology, the Universe, novelization of games

Uczniowskie zabawy nazwami dźwięków w polskim języku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.15(25).2

AbstractDownload articleDownload article

teaching of the Polish language, onomatopoeic words, puns, tongue twisters, homonyms, rhymes, games

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout