Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

What will be the future for Local Broadcasting in Norway?

AbstractDownload articleDownload article

local radio, local TV, new media, broadcasting, WEB TV, Internet, society, glocalization, globalization

Telo kao globalizovano odelo: konstrukt telesnosti i tekstualnosti u romanu

AbstractDownload articleDownload article

Serbian women’s writing, novel, postmodern, globalization, body

Polski system medialny w globalnej przestrzeni nowych technologii

AbstractDownload articleDownload article

media, globalization, digitalization, regulation, Polish media system

Rozkład świata na miarę człowieka: współczesność z perspektywy słoweńskiego dramatopisarstwa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.10

AbstractDownload articleDownload article

Slovenian contemporary drama, globalization, traditional values, homo sacer, Christianity, neoliberalism, slovenska sodobna dramatika, globalizacija, tradicionalne vrednote, homo sacer, krščanstvo, neoliberalizem

Świat bez granic — ale nie dla ludzi. Współczesne procesy demograficzne i wynikające z nich zagrożenia w kontekście globalizacji

AbstractDownload articleDownload article

globalization, borders, demographic aging, demographic pressure

Zagrożenia i szanse transgraniczności

AbstractDownload articleDownload article

cross-borderism, threats, globalization, opportunities, safety, cooperation, Europeanization

Specyfika zadań policji w obszarach transgranicznych — ujęcie socjologiczne

AbstractDownload articleDownload article

security, globalization, dispositional groups, police, cross border cooperation

Globalne zarządzanie w perspektywie transnarodowego materializmu historycznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.21.2

AbstractDownload articleDownload article

transnational historical materialism, global governance, capitalist economy, commodification, globalization, liberalization, transnarodowy materializm historyczny, globalne zarządzanie, gospodarka kapitalistyczna, komodyfikacja, globalizacja, liberalizacja

Populism, de-globalization, and media competition: The spiral of noise

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.10.1(18).5

AbstractDownload articleDownload article

populism, globalization, media economics, agenda setting, media policy

Mobilne narzędzia diagnostyczne i globalizujące się zaburzenia psychiczne. O roli DSM w kształtowaniu kulturowego obrazu zdrowia psychicznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.4.8

AbstractDownload articleDownload article

globalization of mental illnessess, DSM, medicalization, infrastructures, globalizacja zaburzeń psychicznych, DSM, medykalizacja, infrastruktury

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout