Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Кодифікація законодавства про адміністративну процедуру як загальноєвропейська тенденція

AbstractDownload articleDownload article

administrative procedure, codification of law, good administration, postępowanie administracyjne, kodyfikacja prawodawstwa, dobra administracja

Europejskie wpływy na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.22

AbstractDownload articleDownload article

europeanisation of administrative law, local government, the right to good administration, transparency of activity, regional development, europeizacja prawa administracyjnego, samorząd terytorialny, prawo do dobrej administracji, jawność działania, rozwój regionalny

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout