Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Journals:

Artykuły:

Go to page: 12345678910 > >>

Demografia rodziny szlacheckiej w świetle najnowszych badań genealogicznych

AbstractDownload articleDownload article

demografia, rodzina, szlachta, genealogia

Szlachta ziemi ciechanowskiej w świetle taryfy podymnego z 1775 roku

AbstractDownload articleDownload article

szlachta, taryfa podymnego, demografia, Ciechanów, 1775

Ludność katolicka i ewangelicka Kępna w XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

demografia, Kępno, katolicy, ewangelicy, księgi metrykalne

Wielkość i struktura rodziny chłopskiej w parafii rzymskokatolickiej gorzkowskiej w 1791 roku

AbstractDownload articleDownload article

demografia, rodzina, katolicy, Gorzków, spisy ludności, 1791

Public relations without ethics will face the same fate as propaganda. Research reflections (Case study of PR associations in Poland)

AbstractDownload articleDownload article

public relations, ethics, integrated marketing communication, public opinion, propaganda

Z badań nad prokreacją magnaterii Wielkiego Księstwo Litewskiego w XVI-XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

demografia, prokreacja, magnateria, Wielkie Księstwo Litewskie

Rodzina i gospodarstwo chłopskie w ziemi wieluńskiej i powiecie ostrzeszowskim w końcu XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

demografia, rodzina, chłopi, spisy ludności, ziemia wieluńska, powiat ostrzeszowski, wiek 18.

Śmierć "ze starości" - o ludziach starych i długowiecznych na podstawie wybranych metryk śląskich z XVIII i pierwszej połowy XIX wieku

AbstractDownload articleDownload article

demografia, starość, długowieczność, księgi metrykalne, Śląsk, Krapkowice, Radzionków, wiek 18., wiek 19.

Socio-economic effects of the development of economic cooperation between Ukraine and the European Union for Poland

AbstractDownload articleDownload article

European economic integration, economic welfare, Computable general equilibrium model, GTAP, equivalent variation, international trade

Le terme scientifique et le discours de vulgarisation

AbstractDownload articleDownload article

popular science discourse, terminographic definition, lexicographic definition

Les marques d’usage dans les dictionnaires bilingues français-polonais et polonais-français

AbstractDownload articleDownload article

label, Polish-French dictionary, French-Polish dictionary, bilingual lexicography

Remarques sur les portraits de femmes esquissés par les journalistes du Monde ou Vénus au miroir révisitée

AbstractDownload articleDownload article

author of the statement (speaker), quotes, press reporter, speaker's portraits, quoted speaker, reported speech, prosopograhy, reporter's comment, character's words, voice portrait

Go to page: 12345678910 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout