Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Akt komplementowania jako narzędzie strategii perswazyjnych w komunikacji interpersonalnej

AbstractDownload articleDownload article

act of paying compliments, persuasion, manipulation, politeness, radial category, akt komplementowania, perswazja, manipulacja, grzeczność, kategoria radialna

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout