Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Дневник Ирины Кнорринг как женская исповедь

AbstractDownload articleDownload article

pamiętnik, tekst w tekście, proza, poezja, harmonia, spowiedź, realność pierwszego i drugiego rzędu, diary, text within a text, prose, poetry, harmony, confession, first and second order reality

Чувство красоты обыденного в русской литературе и живописи Серебряного века

AbstractDownload articleDownload article

Silver Age, the sense of beauty, artistic consciousness, typology, harmony, every-day life, nation᾿s life, Srebrny Wiek, poczucie piękna, świadomość artystyczna, typologia, harmonia, codzienność, życie narodu

W poszukiwaniu racjonalnej organizacji społeczeństwa. Tomasz More, Robert Owen a praktyka kibuców

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.2.6

AbstractDownload articleDownload article

Thomas More, New Harmony, kibbutz, rationality

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout