Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Działalność gospodarcza poddana reglamentacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (na przykładzie prowadzenia gier hazardowych)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.26

AbstractDownload articleDownload article

Court of Justice of the European Union, reglamentation, gambling, freedoms of the internal market, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, reglamentacja, hazard, swobody rynku wewnętrznego

Pożary odpadów a narażenie strażaków na substancje toksyczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.16

AbstractDownload articleDownload article

firefighter, waste fire, fume toxicity, health hazard

Witajcie w Polocenie. Polskie konteksty walki z katastrofą na przykładzie literatury okołopowodziowej po roku 1945

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.9

AbstractDownload articleDownload article

Polocene, anthropocene, hazardous environmental changes, flood, Polish literature and flood, polocen, antropocen, groźne zmiany środowiskowe, powódź, polska literatura, powódź

Polskie zmagania z handlem kobietami i dziećmi na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia polityczne, prawne i społeczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.4

AbstractDownload articleDownload article

human trafficking, women and children trade, white slave trade, safety, safety hazard, political nature of the white slave trade crime

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout