Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Jednostka leksykalna барем i jej polskie odpowiedniki — próba analizy semantycznej i składniowej (na podstawie przekładów prozy macedońskiej na język polski i polskiej na język macedoński)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.4

AbstractDownload articleDownload article

particle, semantics, homonymy, conjunction, function expression, Честички, семантика, хомонимија, сврзник

Synkretismus jako jazykový jev, lingvistická kategorie a lingvistický termín

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.39

AbstractDownload articleDownload article

Syncretism, asymmetry dualism, homonymy, neutralisation, polysemy and polyfunctionality, cинкретизм, асимметрический дуализм, омонимия, нейтрализация, полисемия и полифункциональность

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout