Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Ciało i cielesność w sztuce animacji Jana Švankmajera

AbstractDownload articleDownload article

Jan Švankmajer, animation, stop motion, surrealism, imagination

De l’histoire au roman : Barbey d’Aurevilly ou « l’histoire qui ne s’écrit pas »

AbstractDownload articleDownload article

history, truth, novel, imagination, historical novel, Barbey d’Aurevilly, philosophy

Восприятие космоса. Что такое имагинация или алхимический код в Русских ночах Владимира Одоевского

AbstractDownload articleDownload article

Odoevsky, totality, imagination, alchemy, Odojewski, całościowość, imaginacja, alchemia

Oczy w  poetyckiej wyobraźni Mariny Cwietajewej

AbstractDownload articleDownload article

look, hazel eyes, unique metaphor, spiritually rich nation, poetical imagination, взор, карие глаза, необыкновенная метафора, душа человека, поэтическое представление

Wyobraźnia i obraz jako czynniki konstytuujące warsztat twórczy przy kreacji wizualnej

AbstractDownload articleDownload article

art, workshop, imagination, the image

FROM ICONIC VACANCY TO SOCIAL IMAGINATION Toward Jochen Gerz’s The Square of the European Promise in Bochum1

AbstractDownload articleDownload article

wyobraźnia społeczna, brak obrazu, zakaz obrazowania, obraz, sztuka, social imagination, iconic vacancy, iconic interdiction, image, art

Hiszpania w Dziennikach z podróży Miodraga Popovicia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.4

AbstractDownload articleDownload article

Miodrag Popović, Spain, diary, imagination, museums, paintings, travel diaries, Миодраг Поповић, Шпанија, дневник, уобpазиља, музеји, слике

Ciało zbrodniarza. Wizualne reprezentacje procesu i egzekucji Arthura Greisera

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.2.5

AbstractDownload articleDownload article

war criminal, visual representations, body of the perpetrator, public discourse, subjugating the body, magical imagination

No i stało się. Szkic do manifestu gnostyka

AbstractDownload articleDownload article

nadwartościowa idea, intersubiektywny porządek wyobrażeniowy, sens, wiara, mit, ułuda, uniwersum, życie, ego, jaźń, over-valued idea, intersubjective order of imagination, meaning, faith, myth, illusion, universe, life, ego

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout