Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

System edukacji jako czynnik konkurencyjności gospodarek Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

competitiveness, education system, models of economic growth, endogenous economic growth, innovation

Press concentration, convergence and innovation: Europe in search of a new communications policy

AbstractDownload articleDownload article

press concentration, communications policy, information diversity, freedom of speech, innovation of press industry

Edukacja medialna poprzez edukację dziennikarską. Opis działań w ramach innowacji pedagogicznej „Edukacja medialna”

AbstractDownload articleDownload article

journalism, education, journalistic education, media education, innovation, pedagogical innovation

O ukrytych innowacjach, możliwościach ich pomiaru i polityce proinnowacyjnej

AbstractDownload articleDownload article

hidden innovation, innovation index, innovation policy

Jak wspierać rozwój innowacji społecznych?

AbstractDownload articleDownload article

social innovation, social economy, government, government subsidies

Design thinking jako element rozwoju innowacji społecznych

AbstractDownload articleDownload article

social innovation, design thinking, economy development, technology, creativity

Introducing the panspectric challenge: A reconfiguration of regulatory values in a multiplatform media landscape

AbstractDownload articleDownload article

media policy, public service broadcasting, public service media, innovation, management, prediction, paternalism, panspectrocism

Understanding the concepts of innovation in regional governance

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.1

AbstractDownload articleDownload article

innovation, public management, region, regional governance, civil society

The financial instrument of the Innovation Union — Horizon 2020

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.2.2

AbstractDownload articleDownload article

Innovation Union, Horizon 2020, financial instrument, global competitiveness, research and innovation, technology development, cost-effectiveness, Unia Innowacyjna, Horyzont 2020, instrument finansowy, konkurencyjność globalna, badania naukowe i innowacje, rozwój technologiczny, koszty-efektywność

Innovations in the Practice of Production and Trade Enterprises in EU Countries

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/ 2084-4093.22.1.1

AbstractDownload articleDownload article

innovations, enterprises, trade, production

Bezpieczeństwo a strategia rozwoju gospodarczego Polski

AbstractDownload articleDownload article

entrepreneurship, innovation, risk, security, development, strategy

Analiza ryzyka gminnych inwestycji społecznie odpowiedzialnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.12

AbstractDownload articleDownload article

ryzyko inwestowania, innowacje, inwestycje społecznie odpowiedzialne, zielone innowacje, zrównoważony rozwój, „apetyt na ryzyko”, tolerancja, niepewność, prawdopodobieństwo, risk investment, innovation, socially responsible investments, green innovations, sustainable development, “risk appetite”, tolerance, uncertainty, probability

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout