Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Uwagi w sprawie uzyskiwania opinii o stanie zdrowia psychicznego sprawców przestępstw w toku postępowania karnego

AbstractDownload articleDownload article

giving opinions, court experts — psychiatrists, state of mental health, insanity

Odpowiedzialność karna za popełnienie czynu zabronionego w stanie tak zwanej zawinionej niepoczytalności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.21

AbstractDownload articleDownload article

insanity, state of inebriation or intoxication, culpability, intentionality, negligence

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout