Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia w przypadku uduszenia gwałtownego

AbstractDownload articleDownload article

inspection of the corpse, crime scene investigation, hanging, strangulation, suffocation

Nadzór policyjny prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną w związku z naruszeniem obowiązku rejestracji substancji chemicznej zgodnie z REACH

AbstractDownload articleDownload article

State Sanitary Inspection, supervision, chemicals registration, European Chemicals Agency, commercial police, REACH

Ballada o pobożnym ubeku, czyli polskie kino i polityka (1989–2015)

AbstractDownload articleDownload article

„powrót politycznego”, polityka historyczna, antysemityzm, lustracja, zwrot tożsamościowy, (post)pamięć, ‘return policy’, historical politics, anti-semitism, inspection, identity change, (post) memory

Skutki prawne kontroli przedsiębiorcy prowadzonej z naruszeniem zasad kontroli

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.41

AbstractDownload articleDownload article

entrepreneur inspection, principles for entrepreneur’s business inspection, liability of the state, the “fruit of the poisonous tree” principle, limitations to use of illegally obtained evidence, kontrola przedsiębiorcy, zasady prowadzenia kontroli działalności przedsiębiorcy, odpowiedzialność odszkodowawcza państwa, zasada owocu zatrutego drzewa, ograniczenia wykorzystania nielegalnie zdobytych dowodów

Wizytacje wyższych seminariów duchownych przez władze państwowe w Polsce w latach 1960–1971

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.325.12

AbstractDownload articleDownload article

clergy, Catholic Church, state control, People’s Poland, inspections, seminary, Klerus, katholische Kirche, staatliche Aufsicht, Volksrepublik Polen, Visitationen, höhere Priesterseminare

Rozwój regulacji dotyczących ustroju i kompetencji inspekcji pracy w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.2

AbstractDownload articleDownload article

inspekcja, nadzór, praca, ustrój, zadania, inspection, supervision, work, system, duties

O misji inspekcji pracy w świetle unormowań Międzynarodowej Organizacji Pracy — wybrane uwagi

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.3

AbstractDownload articleDownload article

inspekcja pracy, Międzynarodowa Organizacja Pracy, źródła prawa, modele inspekcji pracy, zadania inspekcji pracy, labour inspection, International Labour Organization, sources of law, labour inspection models, labour inspection tasks

Stosowanie środków kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad ochrony pracy w praktyce inspektorów pracy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.6

AbstractDownload articleDownload article

Państwowa Inspekcja Pracy, kontrola, nadzór, National Labour Inspectorate, inspection, supervision

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług. Rola Państwowej Inspekcji Pracy jako organu właściwego w rozumieniu „dyrektywy wdrożeniowej” 2014/67/UE oraz inne zadania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie delegowania pracowników

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.8

AbstractDownload articleDownload article

delegowanie pracowników, warunki zatrudnienia, biuro łącznikowe i organ właściwy, współpraca administracyjna, kontrole, posting of workers, terms and conditions of employment, liaison offi ce and competent national body, administrative cooperation, inspections

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout