Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234 > >>

Danish Public Service Broadcasting in transition: From monopoly to a digital media environment – a shift in paradigms

AbstractDownload articleDownload article

public service broadcasting, media policy, media institutions, digital media

Screening the theories of institutional dynamics in the light of the post-socialist transformation

AbstractDownload articleDownload article

institution, evolutionary change, corporate social responsibility, foreign direct investment, Central and Eastern Europe

Instytucjonalizm i jego znaczenie w analizie różnorodności form aktywności gospodarczej i zróżnicowania gospodarek kapitalistycznych

AbstractDownload articleDownload article

institutionalism, institutions, evolution, embeddedness, capitalism, network

Przekształcenia koncepcji środków zabezpieczających w polskim prawie karnym

AbstractDownload articleDownload article

restraining measure, additional penalty, post-penal measure, protective measure, social adaptation centre, institution for incorrigible offenders, protective surveillance

Skazani-rodzice. Sytuacja prawna osadzonych sprawujących opiekę nad dziećmi

AbstractDownload articleDownload article

prisoner, custodial institution, imprisonment, parent, children, care, right to contacts with family

Uwagi dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności w przywięziennych Domach dla Matki i Dziecka

AbstractDownload articleDownload article

woman, custodial institution, child in custodial isolation, prison nurseries

Rozważania na tle art. 9 Kodeksu karnego wykonawczego

AbstractDownload articleDownload article

imprisonment order, adjourned service of a sentence, overcrowding of penal institutions, enforceability of a sentence

Deutsche und polnische Bezeichnungen für europäische Organisationen – eine strukturelle Analyse im Lichte der Übersetzungsstrategien

AbstractDownload articleDownload article

Eigennamen in der Translation, Bezeichnungen für Institutionen, Nominationsprozesse im Polnischen und im Deutschen, Names in translation, institution names, naming processes in Polish and German

Cechy Spółdzielni Socjalnej — kierunek zmian ustawodawczych

AbstractDownload articleDownload article

Law, Legal Economics, Legal Institutions, Social Economy, Social Cooperatives, Labor Law

Zarządzanie środkami finansowymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

law, legal economics, legal institutions

Mutual funds system in Ukraine

AbstractDownload articleDownload article

collective investment institutions, investments, assets, investment funds, market transformations, mutual investment funds, corporate invest funds, shareholders, dividends

Znaczenie interwencji w  prawie karnym skarbowym

AbstractDownload articleDownload article

forfeiture, the institution of intervention, protection of property, the Fiscal Penal Code

Go to page: 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout