Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Przyczyny i efekty zmian w polskiej polityce społecznej wobec osób niepełnosprawnych w latach 1991–2017

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.2

AbstractDownload articleDownload article

social policy, people with disabilities, social change, social problems, institutional efficiency, polityka społeczna, osoby niepełnosprawne, problemy społeczne, sprawność instytucji

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout