Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Danish Public Service Broadcasting in transition: From monopoly to a digital media environment – a shift in paradigms

AbstractDownload articleDownload article

public service broadcasting, media policy, media institutions, digital media

Instytucjonalizm i jego znaczenie w analizie różnorodności form aktywności gospodarczej i zróżnicowania gospodarek kapitalistycznych

AbstractDownload articleDownload article

institutionalism, institutions, evolution, embeddedness, capitalism, network

Rozważania na tle art. 9 Kodeksu karnego wykonawczego

AbstractDownload articleDownload article

imprisonment order, adjourned service of a sentence, overcrowding of penal institutions, enforceability of a sentence

Cechy Spółdzielni Socjalnej — kierunek zmian ustawodawczych

AbstractDownload articleDownload article

Law, Legal Economics, Legal Institutions, Social Economy, Social Cooperatives, Labor Law

Zarządzanie środkami finansowymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

law, legal economics, legal institutions

Mutual funds system in Ukraine

AbstractDownload articleDownload article

collective investment institutions, investments, assets, investment funds, market transformations, mutual investment funds, corporate invest funds, shareholders, dividends

Zjawisko dewolucji władzy i jego charakterystyka na przykładzie Walii: wymiar instytucjonalno-prawny

AbstractDownload articleDownload article

Wales, devolution of power, political system, institutions, Walia, dewolucja władzy, system polityczny, instytucje

Studenci niepełnosprawni na publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych

AbstractDownload articleDownload article

the disabled, higher education, public higher education institutions, private higher education institutions, osoby niepełnosprawne, studia wyższe, uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne

Reżimy regulacyjne — czy nowy kontekst tworzenia polityki publicznej?

AbstractDownload articleDownload article

governance, regulation, agency (public), regulatory agency, regulatory regime, regulatory policy, non-majoritarian institutions, agencification, political accountability, policy making, public space (policy), współrządzenie, rządzenie, agencja, agencyzacja, rozliczalność polityczna, reżim regulacyjny, polityka regulacyjna, proces decyzyjny, polityka publiczna

Postkolonialność jako metoda i mentalność: ukraińskie literaturoznawstwo 1991–2011

AbstractDownload articleDownload article

literary scholarship, Ukraine, postcolonialism, scholarly institutions, scholarly journals, литературоведение, Украина, постколониализм, литературоведческие институции, литературоведческие журналы

Instytucje i mechanizmy gospodarowania

AbstractDownload articleDownload article

economizing, civilizations, institutions, non-market operating mechanisms, market operating mechanisms

Big Data — narzędzie instytucji finansowych w dotarciu do klienta

AbstractDownload articleDownload article

Big Data, data analysis of large volume, 3Vs, financial institutions, competitive advantages

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout