Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Problemy funkcjonowania rynku wewnętrznego UE w świetle polityki konkurencji

AbstractDownload articleDownload article

European integration, EU competition policy, internal market, state aid, international trade, integracja europejska, polityka konkurencji UE, rynek wewnętrzny, pomoc państwa, handel międzynarodowy

Kryteria konwergencji — dokąd zmierza Unia Europejska

AbstractDownload articleDownload article

EU growth, integration, empirical growth studies, convergence criteria, wzrost gospodarczy EU, integracja, kryteria konwergencji

Polityczna reintegracja Białorusi i Rosji w latach 90. XX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Alexander Lukashenko, Boris Yeltsin, Union State of Belarus and Russia, political integration, Alaksandr Łukaszenka, Borys Jelcyn, Związek Białorusi i Rosji, integracja polityczna

Uwarunkowania i przebieg emigracji Polaków przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

emigracja, Unia Europejska, mobilność wewnątrzunijna, transformacja, integracja, emigration, European Union, intra-EU mobility, transformation, integration

Europa Środkowa — od idei literacko-kawiarnianej do koncepcji politycznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.3.10

AbstractDownload articleDownload article

Europa Środkowa, integracja, instytucjonalizacja, Central Europe, integration, institutionalisation

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout