Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Socio-economic effects of the development of economic cooperation between Ukraine and the European Union for Poland

AbstractDownload articleDownload article

European economic integration, economic welfare, Computable general equilibrium model, GTAP, equivalent variation, international trade

“Archipelag”: la hoja polaca en Diario de Alcalá (1995–2005)

AbstractDownload articleDownload article

immigrants, Polish community, Alcalá de Henares, Águila Blanca, identity, integration

Solidarność i dobro wspólne — kilka uwag w kontekście rozważań o metodach rozwiązywania sporów międzypaństwowych na przykładzie Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

solidarity, common good, agreement, EU integration, disputes between states

Problemy funkcjonowania rynku wewnętrznego UE w świetle polityki konkurencji

AbstractDownload articleDownload article

European integration, EU competition policy, internal market, state aid, international trade, integracja europejska, polityka konkurencji UE, rynek wewnętrzny, pomoc państwa, handel międzynarodowy

Kryteria konwergencji — dokąd zmierza Unia Europejska

AbstractDownload articleDownload article

EU growth, integration, empirical growth studies, convergence criteria, wzrost gospodarczy EU, integracja, kryteria konwergencji

Zmiana modelu integracji w dobie kryzysu strefy euro

AbstractDownload articleDownload article

model integracji europejskiej, asymetryczna konfederacja, segmentacja polityczna, międzyrządowość, model of European integration, asymmetric confederation, political segmentation, intergovernmentalism

Europeizacja polityk publicznych

AbstractDownload articleDownload article

Europeanization, public policies, European integration, polityki publiczne, europeizacja, Polska

Polityczna reintegracja Białorusi i Rosji w latach 90. XX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Alexander Lukashenko, Boris Yeltsin, Union State of Belarus and Russia, political integration, Alaksandr Łukaszenka, Borys Jelcyn, Związek Białorusi i Rosji, integracja polityczna

Integracja polskich imigrantów w Belgii. Przypadek Polek i ich rodzin w Antwerpii

AbstractDownload articleDownload article

Polish immigration, Antwerp, Belgium, integration, minorities, work, immigrants, Turkish immigration, Moroccan immigration

Tożsamość — klucz, wytrych czy kij? Ukraińskie dyskusje o tożsamości narodowej, kryzysie moralnym i patriotyzmie w latach 1991–2015

AbstractDownload articleDownload article

national identity, values, culture, social integration, prejudice, національна ідентичність, цінності, культурна сфера, суспільна інтеграція, упередження

Uwarunkowania i przebieg emigracji Polaków przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

emigracja, Unia Europejska, mobilność wewnątrzunijna, transformacja, integracja, emigration, European Union, intra-EU mobility, transformation, integration

Framing of European integration in Ukrainian media discourse

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.9.2(17).3

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian media, European integration, frame analysis, media discourse

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout