Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

AbstractDownload articleDownload article

Internal Security Agency, terrorism, national security, international security, antiterrorism, security threats

Regulacja w celu deregulacji. Polityka bezpieczeństwa na obszarach wodnych w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.21.11

AbstractDownload articleDownload article

public policy, internal security, policy process, drownings, polityka publiczna, bezpieczeństwo wewnętrzne, proces polityki, utonięcia

The National Police Academy as a leading component of the police education system in France

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.4.3

AbstractDownload articleDownload article

internal security, National Police, France, National Police Academy

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w zarządzaniu kryzysowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.14

AbstractDownload articleDownload article

state security, internal security, crisis management, rescue system, public administration, governor (of province), voivode, district head, staroste

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout