Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Trzy rozprawy Władysława Nehringa o Janie Kochanowskim

AbstractDownload articleDownload article

Jan Kochanowski, Treny, Odprawa posłów greckich, pozytywizm w badaniach literackich, Aleksander Brückner, interpretacja historycznoliteracka, monografia pisarza, badania porównawcze

Ольфакционный код прочтения чувственных состояний в Письмовнике Михаила Шишкина

AbstractDownload articleDownload article

olfaction, sense of smell, symbolism and types of scents, code of reading, senses, intentions, olfakcja, sygnały zapachowe, symbolika i typologia zapachów, interpretacja

Smyslové vnímání v evropské duchovní tradici a jeho možná souvislost s počátky české poezie uKarla Hynka Máchy

AbstractDownload articleDownload article

art, poetry, senses, perception, interpretation, sztuka, poezja, zmysły, percepcja, interpretacja

Zaskarżalność indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego do sądu administracyjnego

AbstractDownload articleDownload article

postępowanie sądowoadministracyjne; prawo podatkowe; interpretacje przepisów prawa podatkowego; interpretacja generalna, interpretacja indywidualna; interpretacja milcząca; skarga do sądu administracyjnego, court administrative proceedings, tax law, tax interpretation, general interpretation, individual interpretation, silent interpretation, interpretation of ambiguous statutory provisions, complain to an administrative court

OBRAZY NA WYGNANIU? Literackie reinterpretacje dzieł malarskich

AbstractDownload articleDownload article

obraz, dzieło malarskie, literatura, interpretacja, reinterpretacja, byt literacki, picture, painting, literature, interpretation, reinterpretation, literary existence

Visual and verbal relationships in memoirs by Annie Leibovitz and Sally Mann

AbstractDownload articleDownload article

literature, photographic image, interpretation, personal document, autobiographical narrative, literatura, obraz fotograficzny, interpretacja, dokument osobisty, narracja autobiograficzna

Motivy stáří a smrti v pozdním díle Violy Fischerové

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.53

AbstractDownload articleDownload article

poetry, old age, death, fate, interpretation, poezja, starość, śmierć, los, interpretacja

Evaluative concepts in regulatory legal acts: The grounds for usage, rules of realization, implementation and interpretation

AbstractDownload articleDownload article

zwroty szacunkowe, prawotwórczość, praworealizacja, prawostosowanie, interpretacja prawnych norm, społeczna ważność, оціночні поняття, правотворчість, правореалізація, правозастосування, інтерпретація юридичних норм, соціальна значимість

Każdy może być pisarzem (Recenzja: Lidia Gąsowska, „Fan fiction. Nowe formy opowieści”, Korporacja Ha!art, Kraków 2015, ss. 328)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.10

Download articleDownload article

fan fiction, fanfik, popkultura, kultura popularna, fanfikcja, cyberkultura, reinterpretacja, retelling, fan fiction, pop culture, popular culture, cyberculture, reinterpretation

The derivative concept of legal interpretation in EU law

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.9

AbstractDownload articleDownload article

wykładnia derywacyjna, sytuacja wykładni, prounijna interpretacja, doktryna acte clair, walidacyjno-derywacyjna wykładnia

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout