Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Schopenhauer y Calderón: interpretar el drama sin religión

AbstractDownload articleDownload article

interpretation, religion, Schopenhauer, German Romanticism, Calderón, tragedy

Truchements de Normandie — essai de la reconstruction d’une figur

AbstractDownload articleDownload article

history of interpretation, truchement de Normandie

Особенности интерпретации заимствованных неологизмов со значением лица в условиях двуязычия

AbstractDownload articleDownload article

neologism, borrowing, interpretation, cultural and language interaction

Dialogisme et interprétation dans la fiction à récit-cadre romantique

AbstractDownload articleDownload article

dialogism, interpretation, frame story, Rmanticism, Vladimir Odoïevsky

Funkcje ustawowej defi nicji przygotowania do przestępstwa. Zarys problematyki

AbstractDownload articleDownload article

preparation of crime, attempt, rules of legal interpretation

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego PK II 290/11 z dnia 28 czerwca 2012 r.

AbstractDownload articleDownload article

labor law, axiology, worker protection, Supreme Court, functional interpretation

Les Trente Glorieuses à l’ombre de la Tour Eiffel ― noms propres et périphrases en français contemporain

AbstractDownload articleDownload article

periphrasis, proper name, figurative meaning, references, lexicalization, interpretation

Carl Schmitt w polskich interpretacjach prawniczych (1928–2008)

AbstractDownload articleDownload article

Carl Schmitt, legal science, reception, Poland, interpretations, legal thought

Smyslové vnímání v evropské duchovní tradici a jeho možná souvislost s počátky české poezie uKarla Hynka Máchy

AbstractDownload articleDownload article

art, poetry, senses, perception, interpretation, sztuka, poezja, zmysły, percepcja, interpretacja

Zaskarżalność indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego do sądu administracyjnego

AbstractDownload articleDownload article

postępowanie sądowoadministracyjne; prawo podatkowe; interpretacje przepisów prawa podatkowego; interpretacja generalna, interpretacja indywidualna; interpretacja milcząca; skarga do sądu administracyjnego, court administrative proceedings, tax law, tax interpretation, general interpretation, individual interpretation, silent interpretation, interpretation of ambiguous statutory provisions, complain to an administrative court

OBRAZY NA WYGNANIU? Literackie reinterpretacje dzieł malarskich

AbstractDownload articleDownload article

obraz, dzieło malarskie, literatura, interpretacja, reinterpretacja, byt literacki, picture, painting, literature, interpretation, reinterpretation, literary existence

Oko i słowo (Wizje powieściowe w pamięci społecznej)

AbstractDownload articleDownload article

narracja, reintrpretacja, obraz, natura obrazu, strategia obrazu, literatura, narration, reinterpretation, image, nature of images, literature

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout