Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Carl Schmitt w polskich interpretacjach prawniczych (1928–2008)

AbstractDownload articleDownload article

Carl Schmitt, legal science, reception, Poland, interpretations, legal thought

Retroaktywna „defaszyzacja faszyzmu” w interpretacji Emilio Gentilego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.1.7

AbstractDownload articleDownload article

fascism, interpretations, Emilio Gentile

Between the lines of Shakespeare’s philosophy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.18

Download articleDownload article

Szekspir, filozofia Szekspirowska, katolicyzm Szekspira, Szekspirowski mikrokosmos, Szekspirowska przyczynowość historyczna, szekspirowskie interpretacje biograficzne, Shakespeare, Shakespearean philosophy, Shakespeare’s Catholicism, Shakespearean microcosms, Shakespearean historical causation, Shakespearean biographical interpretations

Between the lines of Shakespeare’s philosophy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.24

Download articleDownload article

Szekspir, filozofia Szekspirowska, katolicyzm Szekspira, Szekspirowski mikrokosmos, Szekspirowska przyczynowość historyczna, szekspirowskie interpretacje biograficzne, Shakespeare, Shakespearean philosophy, Shakespeare’s Catholicism, Shakespearean microcosms, Shakespearean historical causation, Shakespearean biographical interpretations

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout