Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Między monetaryzmem a gospodarką regulowaną. Wpływ światowego kryzysu na rynkach finansowych (2008–2009) na modernizację liberalnych teorii rozwoju gospodarczego

AbstractDownload articleDownload article

financial crisis, monetarism, interventionism, controlled market

Gender directive jako przykład regulacji na rynku ubezpieczeń życiowych w świetle austriackiej krytyki interwencjonizmu

AbstractDownload articleDownload article

interventionism, life insurance, risk, Austrian school of economics

Koncepcje merkantylistyczne a ich wykorzystanie w Republice Zjednoczonych Prowincji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.321.6

AbstractDownload articleDownload article

mercantilism, history of economic thought, the Dutch Republic, colonial trade, commercial empire, society, trade surplus, interventionism, protectionism, Merkantilismus, Geschichte der ökonomischen Meinung, Republik der Vereinigten Provinzen, Kolonialhandel, Handelsimperium, aktive Handelsbilanz, Interventionalismus, Protektionalismus

Imperialne interpretacje rewolucji przemysłowej w Anglii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.2.3

AbstractDownload articleDownload article

industrial revolution, interventionism, economic growth

Koncepcja prawa interwencjonizmu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.36

AbstractDownload articleDownload article

interventionism, interventionism law, market system, interwencjonizm, prawo interwencjonizmu, system rynkowy

Przerosty etatyzmu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.12

AbstractDownload articleDownload article

etatyzm, myśl ekonomiczna, liberalizm, państwo, interwencja, demokracja, statism, liberalism, economical thought, interventionism

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout