Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zmysły, ściana i dziura

AbstractDownload articleDownload article

percepcja, zmysły, intuicja, obraz, scena, literatura, perception, senses, intuition, picture, scene, literature

Niebezpieczne małe prozy (fragmenty)

AbstractDownload articleDownload article

słowo, forma, funkcja, brzmienie, znaczenie, intuicja, sens, word, form, function, sound, meaning, intuition, sense

Analiza empirycznych argumentów na rzecz tezy o zróżnicowaniu kulturowym intuicji epistemicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.2.4

AbstractDownload articleDownload article

experimental philosophy, epistemic intuitions, intercultural differences, philosophical methodology, colloquial epistemology

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout