Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Social media in campaigning — citizens and politicians in the 2010 Swedish election

AbstractDownload articleDownload article

political involvement, online participation, social media networks, internet use, personalized profiles, digital divide

Zaangażowanie polityczne — niepożądane czy konieczne? Przemiany postaw czeskich pisarzy wobec wydarzeń politycznych po 1989 roku (tłum. Hanna Olejniczak)

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Czech literature, politics, involvement, changes, relations, современная чешская литература, политика, ангажированность, изменения, реляции

Zur Theorie der kognitiven Verarbeitungstiefe in Korrelation mit der lexikalischen Lernleistung beim Fremdsprachenerwerb

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.29

AbstractDownload articleDownload article

Fremdsprachenerwerb, Lexik, Verarbeitungstiefe, Involvement-Load Hypothese, vocabulary learning, levels of processing, involvement-load hypothesis

Масовість як характерна ознака корупції в Україні

AbstractDownload articleDownload article

massive involvement, massive involvement in corrupt criminality, acceptable level of corruption, corruption control strategy, korupcja; masowość korupcji, przestępczość korupcyjna, dopuszczalny poziom korupcji, strategia zwalczania korupcji

Wobec nadmiaru. Pomiędzy odczuciem, a analizą tekstu

AbstractDownload articleDownload article

New Polish poety, poetical language, internal experience, ‘budd hist non -involvement ’

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout