Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wolność uzewnętrzniania wyznania poprzez ubiór w odniesieniu do muzułmanów w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

AbstractDownload articleDownload article

islam, orzecznictwo ETPCz, strój muzułmanki, hidżab, case law, The European Court of Human Rights, freedom of religion, hijab, muslim women

Bezpieczeństwo kobiet w Afganistanie — analiza skuteczności gwarancji prawnych wprowadzanych po 2001 roku

AbstractDownload articleDownload article

Afganistan, prawa człowieka, prawa kobiet, islam, baad, baadal, zbrodnie „honorowe”, przemoc wobec kobiet, Afghanistan, human rights, women’s rights, Islam, baad, baadal, so-called honor crimes, violence against women

Recenzja: W obawie przed islamizmem. Uwagi na marginesie książki Krzysztofa Izaka

AbstractDownload articleDownload article

islamism, Krzysztof Izak, islamic movements, wahhabism, jihad

Bałkański tygiel kultur i konfesji w dziewiętnastowiecznych relacjach polskich podróżników

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.1

AbstractDownload articleDownload article

trip descriptions, Catholicism, Greek Orthodox Church, Islam, Judaism, Slavic unity, пољски путописи, католицизам, православље, ислам, јудеизам, братство Словена

Kobieta dla kobiety (w świecie islamu)

AbstractDownload articleDownload article

women, feminism, islam, discrimination, gender equality, emancipation, жінка, фемінізм, іслам, дискримінація, гендерна рівність, емансипація

Czy islam ma charakter totalitarny?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.2.7

AbstractDownload articleDownload article

totalitarianism, Islam, sharia law

System aksjologiczny muzułmanów — wyzwanie czy element wspólnej kultury Europy?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.3.6

AbstractDownload articleDownload article

Europa, islam, prawo europejskie, prawo muzułmańskie, tożsamość, wartości, Europe, European law and Islamic law, identity, values

« Lâ illâha illa-llâh ». L’islam d’Isabelle Eberhardt et les transformations du religieux

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.66.7

AbstractDownload articleDownload article

Isabelle Eberhardt, Islam, religion, 19th century, transformation, post-secular thought

L’islam dans les romans de Michel Houellebecq

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.66.8

AbstractDownload articleDownload article

homonculus, Islam, materialism, transcendence, literature

Totalitarny islamizm czy totalny islam? Irracjonalny lęk czy uzasadniony strach? Mirosława Sadowskiego integralna i kontekstowa analiza szariatu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.3.12

AbstractDownload articleDownload article

Islam, religion, law, sharia, Islamism, totalitarianism, total theocracy, Islamoscepticism, Islamophobia, political correctness

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout