Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Językowe wyznaczniki perswazji w polskich przekładach przemówień Václava Havla lat dziewięćdziesiątych

AbstractDownload articleDownload article

Havel, persuasion, speeches, Polish language, Czech language, Havel, perswazja, przemówienia, język polski, język czeski

Мечта / marzenie как компонент устойчивых словосочетаний русского и польского речевого узуса

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.35

AbstractDownload articleDownload article

dream, phraseology, collocations, Russian, Polish, usage, marzenie, frazeologizmy, kolokacje, język polski, język rosyjski

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout